Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja (PPKŽ)

Na koncu naj odločijo volivke in volivci

O pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bomo odločali volivci na referendumu, ki bo potekal 9. junija 2024 hkrati z evropskimi volitvami.

Zmaga na referendumu bi pomenila jasen mandat za uzakonitev PPKŽ s strani Državnega zbora in trdno podlago za dolgoročno uveljavitev tega koncepta v praksi, ne glede na sestavo vlade.

 

Pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nikomur ničesar ne jemlje. Pravice pacientov in državljanov ostajajo takšne kot so.

Gre za novo pravico za vse tiste, ki so neozdravljivo bolni in ob tem neizmerno trpijo, da lahko izberejo možnost dostojanstvenega odhoda. 

Želimo jim omogočiti izbiro, da svoje življenje prekinejo zakonito, uradno, nadzorovano, varno in po lastni odločitvi.

Zakaj bi jim onemogočili to možnost, če naše pravice ob tem niso v ničemer okrnjene?

Obvestilo

Sporočila za javnost

Ljubljana, 30. april 2024 – V nadaljevanju vam posredujemo izjavo soavtorjev predloga Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ob vložitvi zahteve strank SDS in NSi za ustavno presojo in zadržanje referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja:

»Iskanje morebitne zaslombe pri Ustavnem sodišču z namenom preprečiti izvedbo referenduma o uzakonitvi pomoči pri prostovoljnem končanju življenja prepoznavamo kot dejanje, ki skuša podaljševati sedanje kaotično stanje ob končanju življenja. Prav to neurejeno in nenadzorovano stanje omogoča zlorabe. Hkrati je nepravično do vseh, tako do tistih, ki si možnost pomoči pri prostovoljnem končanju življenja želijo, kot tudi do tistih, ki si želijo naraven konec življenja, pa jim sedanja zakonodaja tega ne zagotavlja. Namera, preprečiti izvedbo referenduma, ovira neposredno demokracijo«.