Kaj prinaša predlog Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ)?

Velika večina ljudi si želi lahke smrti. Takšne, ki jo spremlja kar najmanj trpljenja. Ob bolezenskem izteku življenja, ko nas pestijo neznosne bolečine, pešanje moči in turobni obeti, je zato odločitev, da naredimo konec svojemu trpljenju, lahko razumna in si zasluži podporo.

Po izsledkih novejših javnomnenjskih raziskav se s tem stališčem strinja kar tri četrtine Slovenk in Slovencev, ki podpirajo uzakonitev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ta široka podpora, ki preči generacijske, spolne, svetovnonazorske in tudi politične ločnice, je konsenz Slovenije o tem, da mora pomoč pri prostovoljnem končanju življenja trpečih bolnikov v nekaterih primerih postati pravica, ki si zasluži strokovno družbeno podporo. Je tudi izraz zaupanja v sistem, da bo omogočil njeno varno uresničevanje in hkrati preprečeval zlorabo. Visoke številke podpore so jasna in odločna zahteva političnim odločevalcem.

Pri Društvu Srebrna nit smo se na ta pričakovanja odzvali s pripravo osnutka Zakona o prostovoljni pomoči pri končanju življenja (ZPPKŽ), ki smo ga 17. julija tudi vložili v zakonodajni postopek.