Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja - na koncu naj odločajo volivci in volivke

Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nikomur ničesar ne jemlje.

Vse pravice pacientov in vseh državljanov ostajajo takšne, kot so.

Dobijo pa novo pravico tisti, ki so neozdravljivo bolni in ob tem neizmerno trpijo, da izberejo možnost lastnega odločanja o dostojnem in dostojanstvenem odhodu, ki jim bo v primeru sprejetja tega zakona zagotovljena.

Zakonito, uradno, nadzorovano, varno in varovano ter po lastni odločitvi.

Zakaj bi jim onemogočili to možnost, če naše pravice pri tem niso prav nič okrnjene?

 

Pozdravljamo uvrstitev predloga za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja na aprilsko sejo državnega zbora.

 

To je dober obet, da bo referendum izveden že ob evropskih volitvah 9. junija 2024.

 

Predlog je bil s strani koalicijskih poslancev in poslank soglasno podpisan.

 

Kaj prinaša predlog Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ)?

Velika večina ljudi si želi lahke smrti. Takšne, ki jo spremlja kar najmanj trpljenja. Ob bolezenskem izteku življenja, ko nas pestijo neznosne bolečine, pešanje moči in turobni obeti, je zato odločitev, da naredimo konec svojemu trpljenju, lahko razumna in si zasluži podporo.

Po izsledkih novejših javnomnenjskih raziskav se s tem stališčem strinja kar tri četrtine Slovenk in Slovencev, ki podpirajo uzakonitev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ta široka podpora, ki preči generacijske, spolne, svetovnonazorske in tudi politične ločnice, je konsenz Slovenije o tem, da mora pomoč pri prostovoljnem končanju življenja trpečih bolnikov v nekaterih primerih postati pravica, ki si zasluži strokovno družbeno podporo. Je tudi izraz zaupanja v sistem, da bo omogočil njeno varno uresničevanje in hkrati preprečeval zlorabo. Visoke številke podpore so jasna in odločna zahteva političnim odločevalcem.

Pri Društvu Srebrna nit smo se na ta pričakovanja odzvali s pripravo osnutka Zakona o prostovoljni pomoči pri končanju življenja (ZPPKŽ), ki smo ga 17. julija tudi vložili v zakonodajni postopek.