Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja (PPKŽ)

Pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nikomur ničesar ne jemlje. Pravice pacientov in državljanov ostajajo takšne kot so.

Gre za novo pravico za vse tiste, ki so neozdravljivo bolni in ob tem neizmerno trpijo, da lahko izberejo možnost dostojanstvenega odhoda. 

Želimo jim omogočiti izbiro, da svoje življenje prekinejo zakonito, uradno, nadzorovano, varno in po lastni odločitvi.

Zakaj bi jim onemogočili to možnost, če naše pravice ob tem niso v ničemer okrnjene?

Zahvala

Priča smo zgodovinskemu trenutku za našo družbo, saj so se volivke in volivci na referendumu večinsko odločili za potrditev zakonske ureditve vprašanja pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Čestitamo vsem, ki ste glasovali ZA, ker se zavzemate za temeljno pravico vsakega posameznika, da svobodno odloča o svojem življenju in smrti. 

Čestitamo vam tudi za modrost in pogum, da vas od te odločitve niso odvrnila zavajanja, laži in zastraševanja. 

Istočasno pa verjamemo, da je večina tistih, ki je glasovala PROTI, to storila zaradi osebnih pomislekov ob tako velikem koraku, ki ga je od njih zahtevalo referendumsko vprašanje. Njim sporočamo, da se njihovo življenje zaradi uzakonitve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ne bo obrnilo na slabše, ampak na boljše. Nova zakonodaja jim bo utrdila pravico do naravnega konca življenja, ki je sedanja zakonodaja ne zagotavlja.

Večinska volja na referendumu bo uzakonila pravico vsakega posameznika, da živi in umre v skladu s svojimi prepričanji in željami. Zato med volivkami in volivci ni poraženih, ampak smo vsi na zmagoviti poti.

Sporočilo za medije

Ljubljana, 18. junij 2024

V slovenskem katoliškem tedniku Družina št. 17. VI. je objava pridige, ki jo je ljubljanski nadškof in metropolit g. Zore izrekel med mašo na Brezjah. Mašo je daroval v narodnem svetišču Marija Pomagaj 15. junija 2024 ob tradicionalnem romanju invalidov, bolnikov in starejših.

V pridigi, ki pojasnjuje in hvali odrešenjsko moč Jezusovega trpljenja in trpljenja tistih, ki stopajo po njegovi poti, smo naleteli tudi na navedbe, ki se nanašajo na predlog Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ) in s tem tudi na avtorje predloga.

G. Zore prostovoljno končanje življenja označi za neumnost, zagovornike pomoči pri tem pa za “trobente smrti”, ki se oglašajo v imenu ekonomske koristnosti. 

Trditev o ekonomski koristnosti utemeljuje s sklicevanjem na predlog ZPPKŽ, kakršnega smo predložili državnemu zboru R Slovenije: “Ko v predlog zakona zapišejo, da je prostovoljno končanje življenja neprimerno cenejše kot dolgotrajna oskrba in izplačevanje zasluženih pokojnin.”

Ta trditev ni resnična.