Dr. Sašo Dolenc o tem, zakaj podpira Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja sproža dokaj burno javno razpravo, zato na kratko povzemam glavne argumente zagovornikov in nasprotnikov.

Nekateri glavni argumenti zagovornikov sprejetja zakona so:

– spoštovanje pacientove avtonomije in pravice do samoodločbe o svojem življenju in smrti
– omogočanje varnega in dostojanstvenega konca življenja v krogu najbližjih, na kraju in v času, ki si ga izbere pacient
– preprečevanje nepotrebnega podaljševanja trpljenja in nekakovostnega življenja
– zagotavljanje enakega dostopa do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja za vse, ki izpolnjujejo stroge pogoje
– sledenje primerom drugih držav, ki so podobno pomoč že uzakonile.

Nekateri glavni argumenti nasprotnikov sprejetja zakona so:

– življenje je sveto in nedotakljivo darilo, ki ga nima pravice vzeti nihče, niti sam bolnik
– možnost zlorab zakona na različnih področjih, kot so pritiski družine, družbe ali zdravstvenega sistema na ranljive skupine ljudi
– nasprotovanje osnovnemu zdravniškemu poslanstvu ohranjati človekovo zdravje in življenje ter ne skrajševati življenja
– spodkopavanje vrednote človeškega življenja in dostojanstva ter spoštovanja do trpečih
– zanemarjanje razvoja paliativne medicine in drugih oblik podpore za bolnike ob koncu življenja.

Ob argumentih nasprotnikov navajam protiargumente zagovornikov:

– zakon nobenega zdravnika ali pacienta ne sili k sodelovanju pri prostovoljnem postopku končanja življenja, ampak spoštuje ugovor vesti oziroma svobodno izbiro
– zakon vsebuje stroge pogoje in varovalke, ki preprečujejo zlorabe, in zagotavljala transparentnost ter nadzor nad postopkom pomoči pri prostovoljnem končanju življenja
– primeri iz drugih držav, ki so že uzakonile podobne postopke, so pokazali, da ni prišlo do negativnih posledic za družbo, ampak nasprotno do večjega zadovoljstva in miru med bolniki in njihovimi svojci
– zagovorniki in nasprotniki zakona se enako zavzemajo za izboljšanje paliativne oskrbe in drugih oblik podpore za bolnike ob koncu življenja, in zahtevajo več sredstev in pozornosti za to področje
– spodbujali je treba argumentiran dialog in razumevanje med različnimi stališči in vrednotami glede smrti in umiranja.

Sam predlog zakona podpiram in menim, da je zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pomemben korak naprej v priznavanju avtonomije in pravice do samoodločbe bolnikov, ki se soočajo z neozdravljivo boleznijo in neznosnim trpljenjem.

Dr. Sašo Dolenc je fizik, filozof, pisatelj, prevajalec in novinar, soustanovitelj in urednik časopisa za tolmačenje znanosti Kvarkadabra. Zapis, ki ga je najprej objavil na Facebooku, objavljamo z njegovim dovoljenjem.