Day: 29 februarja, 2024

Sporočilo za medije

Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pred prvo obravnavo v državnem zboru. Na koncu naj odločajo volivci in volivke.

Pravice pacientov ob koncu življenja, varovanje dostojanstva in odpravljanje trpljenja. Natančen in jasen postopek, preprečevanje zlorab. Zgodovinska priložnost za sprejetje zakona o avtonomnem odločanju vsakega posameznika o koncu življenja in hkrati dokaz posluha države za pričakovanja in pobude državljank in državljanov.