Day: 28 maja, 2024

Poziv Zdravniški zbornici

V Društvu Srebrna nit – Združenju za dostojno starost v vlogi samostojnega organizatorja
referendumske kampanje v podporo zakonski ureditvi pomoči pri prostovoljnem končanju življenja
(PPKŽ) zelo pozorno spremljamo javne dogodke in izjave tako zagovornikov kot nasprotnikov
zakonske ureditve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. V teh dneh sta izstopili dve izjavi
vodilnih zdravnikov, na kateri izrecno opozarjamo in pozivamo k njuni obravnavi v organih Zdravniške
zbornice Slovenije.