Aktualno

Kdo bi izpeljal evtanazijo? Bi jo moral zdravnik?
Zakon je namenjen zgolj pomoči pri samousmrtitvi.

Samo v primeru, da se pacient iz objektivnih razlogov ne zmore samousmriti (je npr. nezavesten ali tega ne sme iz verskih razlogov), lahko prosi za evtanazijo, da mu nekdo drug vnese smrtonosno učinkovino.

To je lahko tako zdravnik kot tudi diplomirana medicinska sestra. To je lahko npr. lečeči zdravnik, če bo to želel, če pa ne bo želel, mu ne bo treba. Podrobnosti izvedbe bodo določene v podzakonskih aktih.

 

Kakšen bi bil postopek za bolnika (koliko birokracije)?
Postopek bi za bolnika pomenil najmanj štiri (4) pogovore z zdravnikom, pri čemer je razumljivo, da zdravnik pride do bolnika.

Prvi pogovor je namenjen informiranju bolnika o njegovem stanju in možnostih lajšanja trpljenja.

Drugi pogovor je namenjen preverjanju odločitve bolnika.

Tretji pogovor je z neodvisnim zdravnikom, ki mora podati svoje neodvisno mnenje o bolniku in njegovi prošnji.

Četrti pogovor je s psihiatrom, ki preveri psihično stanje bolnika, predvsem z vidika sposobnost odločati o sebi.

K bolniku pride tudi notar, pred katerim bolnik s pomočjo zdravnika izpolni zahtevek za pomoč in poda informirano odločitev ter oboje podpiše. Ko je prošnja odobrena in se bolnik odloči, kdaj bi končal življenje, se o času in kraju izvedbe pomoči pogovori s svojim zdravnikom. Izvedbo pomoči je treba izvesti najkasneje v 15 dneh po tem pogovoru.

Če gre za jasen primer in bolnik ne želi odlašati z izvedbo pomoči, lahko celoten postopek od podaje želje do končanja življenja traja okvirno 15 dni.

 

Kdo bo plačnik (ZZZS vs. samoplačniško)?
ZZZS.

Pomoč bo javnozdravstvena storitev, ki jo plača ZZZS.

 

Kakšne bodo varovalke? (v primerih depresije npr.)
Za pravno varnost skrbi zakonska ureditev postopka, veliko število sodelujočih, notar in Komisija Republike Slovenije za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja (= Komisija)

Za varstvo pred lastno napačno odločitvijo (npr. v primeru prehodne depresije ob hudi spremembi zdravstvenega stanja) skrbi strokovno znanje zdravstvenih delavcev, ki sodelujejo v postopku: najmanj pet zdravnikov (od teh dva v Komisiji) ter najmanj dve diplomirani medicinski sestri (od teh ena v Komisiji). Ob vsakem dvomu Komisija lahko zaprosi za dodatna strokovna mnenja.

 

Za koliko primerov letno gre? (npr. koliko primerov v tujini na milijon).
V Oregonu, kjer gre prav tako samo za pomoč pri samousmrtitvi, so po 15 letih dosegli 100 samousmrtitev na leto, torej 25 na milijon prebivalcev. V Sloveniji bi to bilo 50 ljudi na leto.

Predstavo o stanju v Sloveniji nam nakaže tudi že obstoječa oblika odločitve o koncu življenja, to je vnaprejšnja odpoved zdravniški pomoči. V 15 letih je to odločitevregistriralo 755 ljudi ali 50,3 na leto.

 

Se lahko za evtanazijo odločiš že leta prej, ko si še zdrav (kot pri darovanju organov)?
Ne.

Za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja se lahko odločiš šele, ko že trpiš, vendar si še vedno sposoben odločati o sebi. Ko nisi več sposoben odločati o sebi, je prepozno, ker nihče drug ne more odločati o tebi.

 

Bi bil zakon v praksi sploh izvedljiv?
Zakon bo v praksi izvedljiv.

Zdravstvenih delavcev, ki so pripravljeni sodelovati, je dovolj. Tako je tudi v vseh državah, ki so pomoč pri prostovoljnem končanju življenja že uzakonile.