Aktualno

Zahvala

Priča smo zgodovinskemu trenutku za našo družbo, saj so se volivke in volivci na referendumu večinsko odločili za potrditev zakonske ureditve vprašanja pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Čestitamo vsem, ki ste glasovali ZA, ker se zavzemate za temeljno pravico vsakega posameznika, da svobodno odloča o svojem življenju in smrti.

Čestitamo vam tudi za modrost in pogum, da vas od te odločitve niso odvrnila zavajanja, laži in zastraševanja.

Istočasno pa verjamemo, da je večina tistih, ki je glasovala PROTI, to storila zaradi osebnih pomislekov ob tako velikem koraku, ki ga je od njih zahtevalo referendumsko vprašanje. Njim sporočamo, da se njihovo življenje zaradi uzakonitve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ne bo obrnilo na slabše, ampak na boljše. Nova zakonodaja jim bo utrdila pravico do naravnega konca življenja, ki je sedanja zakonodaja ne zagotavlja.

Večinska volja na referendumu bo uzakonila pravico vsakega posameznika, da živi in umre v skladu s svojimi prepričanji in željami.

Zato med volivkami in volivci ni poraženih, ampak smo vsi na zmagoviti poti.

Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja - osebna svoboda ali dominacija izključevanja in neenakosti?

Ljubljana, 4. junij 2024

Iztekajo se zadnji dnevi kampanje za referendum o uzakonitvi pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (PPKŽ). 

Uzakonitev bo prinesla olajšanje tistim, ki sedaj trpijo, vsem, ki jih je strah trpečega konca življenja ob soočenju z neozdravljivo napredovano boleznijo, prav vsem tudi novo državljansko pravico do svobodne izbire konca življenja, če jih doleti trpeč konec.

Poziv Zdravniški zbornici Slovenije

V Društvu Srebrna nit – Združenju za dostojno starost v vlogi samostojnega organizatorja referendumske kampanje v podporo zakonski ureditvi pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (PPKŽ) zelo pozorno spremljamo javne dogodke in izjave tako zagovornikov kot nasprotnikov zakonske ureditve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. V teh dneh sta izstopili dve izjavi vodilnih zdravnikov, na kateri izrecno opozarjamo in pozivamo k njuni obravnavi v organih Zdravniške zbornice Slovenije.