Danes začenja teči 60-dnevni rok za zbiranje podpisov v podporo Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Pobudniki si želijo široko podporo volivcev in volivk, saj predlog zakona presega ideološke, demografske, geografske in vse druge delitve. Podpise je mogoče oddati na upravnih enotah ali krajevnih uradih, obvezen je podpis pred uradno osebo. Podpise je mogoče oddati tudi prek eUprave. Vsa navodila za oddajo podpisa podpore predlogu zakona so objavljena na naslovnici spletne strani https://mojezivljenje.si/.

Delovna skupina zainteresiranih državljank in državljanov, strokovnjakov za zdravstvo, pravo in etiko, ki delujejo pod okriljem Društva Srebrna nit – združenja za dostojno starost, so v Državni zbor pred kratkim vložili predlog Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ). Danes pričenja teči 60-dnevni rok za zbiranje podpisov v njegovo podporo. Kot je znano, želijo ustvarjalci zakon vložiti v parlamentarni postopek s podporo volivcev in ne političnih strank.

Pobudniki morajo zbrati vsaj 5000 podpisov, a si želijo mnogo večje podpore. Ocenjujejo namreč, da pripravljenost zakonodajalca, da sprejme predlog zakona, v veliki meri odvisna od izpričane množičnosti državljanske podpore. Sporočilo, ki ga želijo pobudniki poslati odločevalcem z javnim zbiranjem podpisov je, da predlog zakona presega ideološke, demografske, geografske in vse druge delitve. Želijo, da zbrani podpisi jasno izkazujejo voljo vseh, ki v ideji in vsebini zakona prepoznajo prizadevanje za pravice vsake osebe, da prav do konca življenja avtonomno vodi svojo pot v skladu s svojimi ideali in prepričanji. To je državljanski zakon za državljanke in državljane in pomemben je prav vsak podpis.

Zbiranje podpisov bo potekalo od 24. aprila do 22. junija 2023.

Podpis podpore zakonu volivci in volivke lahko oddajo na več načinov. Obrazec lahko natisnejo na tej povezavi, izpolnijo in podpišejo pred uradno osebo na upravni enoti ali na krajevnem uradu. Obrazec lahko izpolnijo že pred prihodom na upravno enoto, razen podpisa. Da bo obrazec veljaven, ga je potrebno obvezno podpisati pred uradno osebo na upravni enoti. V obrazec so pobudniki že vnesli geslo in šifro.

Če volivke in volivci nimajo možnosti tiskanja obrazca, lahko prazen obrazec brezplačno dobijo na upravni enoti. V prazen obrazec je potrebno poleg vnosa osebnih podatkov še:

  • Obkrožiti podporo zahtevi oz. pobudi PZ (vložitev predloga zakona),
  • vpisati šifro 1017 v prazen pravokotnik,
  • vpisati geslo MOJE ŽIVLJENJE na prazno črto zraven pravokotnika (rubrika »vložitev predloga zakona«).

Izpolnjen obrazec podpore z overjenim podpisom je potrebno poslati po pošti na naslov Društva Srebrna nit, Vipotnikova ulica 13, 1211 Ljubljana Šmartno.

Za volivke in volivce, ki imajo urejen elektronski podpis, velja, da podporo predlogu zakona lahko oddajo elektronsko, prek te povezave.

Podpis podpore lahko oddajo tudi volivke in volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini, volivke in volivci v bolnišnicah, domovih za starejše in zavodih za invalidne osebe, pa tudi bolni in invalidi, ki ne morejo na upravno enoto. Natančna navodila, so objavljena tudi na spletni strani https://mojezivljenje.si/, kjer so na voljo tudi vsa druga gradiva o zakonu.

Pobudniki vabijo vse, ki v povabilu k oddaji podpisa vidijo skladnost z njihovimi prepričanji, da to tudi izkažejo in se s tem pridružijo skoraj tri četrtinski podpori zakonu, ki so jo izrazili anketirani v dveh nacionalnih raziskavah, Slovensko javno mnenje 2021 in raziskava Ninamedia 2022.

Pomembno je spomniti, da predlagani zakon nikomur ničesar ne jemlje. Vse pravice, ki jih imajo pacienti in vsa skrb, ki naj bi jo bili v primeru bolezni ali poškodb deležni, ostajajo še naprej zakonsko urejene. Daje pa možnost svobodnega odločanja o koncu svojega življenja, zagotavlja družbeni nadzor in popolno varnost pred kakršnimi koli zlorabami ali zmotami.

www.mojezivljenje.si

Več informacij: kamien.komunikacije@siol.net