[Delo] Večina podpira možnost odločanja o končanju življenja (13. 5. 2023)

“Čeprav o predlogu potekajo razprave na različnih ravneh, je težko oceniti, kako dobro je javnost seznanjena z njegovo vsebino. Zato sodelujočih v panelni raziskavi, ki je potekala od 8. do 11. maja in je zajela reprezentativni vzorec 515 polnoletnih prebivalcev Slovenije, anketarji Mediane niso spraševali o podpori konkretnemu predlogu zakona, temveč o načelnih stališčih.

Prepričljiva večina, skoraj 58 odstotkov, je izrazila naklonjenost zamisli o uzakonjenju pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, četrtina vprašanih je temu celo zelo naklonjena. Dobra petina tej možnosti nasprotuje, okoli 13 odstotkov respondentov ji je izrecno zelo nenaklonjenih. Še približno petina pa je neopredeljena. Nobena od skupin anketirancev ne izstopa pri nobenem od odgovorov.”

Prispevek z rezultati javnomnenjske raziskave, ki jo je za Delo izvedla družba Mediana, je Delovim naročnikom v celoti na voljo na tej povezavi.