Odgovor na sporočilo za javnost Zdravniške zbornice Slovenije “Pridobivanje medijske pozornosti s strašljivimi in neresničnimi izjavami je neetično ravnanje, ki ga obsojamo”

Objavljamo oodgovor avtorjev predloga Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja na sporočilo za javnost Zdravniške zbornice Slovenije “Pridobivanje medijske pozornosti s strašljivimi in neresničnimi izjavami je neetično ravnanje, ki ga obsojamo”.

Izjava, da “v Sloveniji vlada klima črnih, ilegalnih in protizakonitih evtanazij”, temelji na predhodnih javnih izjavah, ki so jih podali slovenski zdravstveni delavci. Tu navajamo štiri.

1.”A hkrati pa se sploh zavedamo in vemo, koliko je evtanazije pa pri nas že poteka tako na črno.” (doc. dr. Božidar Štefan Voljč, 13 Hipokratovo srečanje “Vzpon ali zaton slovenske medicinske etike”.

2. “V preteklosti in zdaj je zdravnik bil dostikrat “obsojen na tihe odločitve sredi noči, zakodirane v besede, kot so paliativna in terminalna sedacija (uspavanje do trenutka smrti ob odvzemu hrane in vode); dvojni učinek zdravila, ki bolniku odvzame bolečino in skrajša življenje; odklop od respiratorja; navodilo ‘ne oživljaj’… Odločitve, pri katerih ima pacient kaj malo besede, saj je v tako hudem stanju, da odločitev mora sprejeti zdravnik.” (prof. dr. Zvezdan Pirtošek v intervjuju Urške Mlinarič “Svetosti ne vidim zgolj v življenju”, Večer 12. VII. 2023, str. 5)

3. “Nemalokrat sem bil tudi sam na željo ali zahtevo pacientov in /ali svojcev deležen zahteve po tem, da naredimo vse, kar je mogoče, in tako, da prenehamo ukrepe zdravljenja. Največkrat so želeli samo, da pacienti ne bi trpeli. V praksi ni možnosti niti časa, da bi pridobivali soglasja z overjenimi podpisi, saj večina tega niti ni sposobna. Pri vsakdanjem delu je to praktično nemogoče in se moramo odločati paternalistično ter omogočiti pacientu dobro smrt. …..Ko Hipokratovi nasledniki tako kršimo njegovo in našo prisego, je nedotakljivost človekovega življenja le še čista hipokrizija. V resnici pogosto ravnamo v nasprotju s prisego, najsi gre za začetek ali konec našega življenja, in s svojimi odločitvami ter dejanji to samo dokazujemo.” (prim. dr. Marjan Fortuna, Hipokrizija in Hipokrat, Delo, Sobotna priloga, 27. V. 2023, str. 31). Primarij Fortuna govori o dvojem: najprej o prenehanju ukrepov zdravljenja, kar je skladno s kodeksom zdravniške etike, nato o dobri smrti ali evtanaziji, ki jo aktivno povzroči zdravnik in ni v skladu s Hipokratovo prisego.

4. Delala sem na oddelku, kjer se je že pred več kot 30 leti izvajala aktivna evtanazija (lepa usmrtitev pacientov) na njihovo željo, ne na željo svojcev. Dobili so »koktejl«. Eni so umrli zelo hitro. (med. sestra Stanka Popovič, Pismo od doma 2, Utrip XXXI/3, junij, julij 2023, str. 61)

Na javno vprašanje voditeljem zdravniških organizacij, katere konkretne ukrepe so že sprejeli, da bi problem uredili, ni bil naveden noben ukrep. (Javni posvet: Etični in medicinski vidiki vprašanja evtanazije, 14. junij 2023, Cankarjev dom, dvorana Alme Karlin, 2 uri:45 minut, 12-23)

Zdravniška zbornica prav tako zavrača trditev, da predlogu Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nasprotuje le del zdravništva, ki »drži v rokah vodstvo zdravniških organizacij«. Da trditev drži, dokazujejo sami z navajanjem vseh zdravniških organizacij, ki zakonu nasprotujejo. Njihova mnenja so napisala in podpisala vodstva. Da pa gre pri tem samo za del zdravnikov, potrjujejo z navedbo, da njihova stališča ‘odražajo večinska mnenja zdravnikov’. Obstajajo torej tudi drugačna mnenja, ki jih imajo za manjšinska. Kakšna so številčna razmerja mnenjskih skupin v resnici, ne vemo, ker nikoli ni bila izvedena reprezentativna anketa.

Verjamemo, da so se zgoraj opisani primeri evtanazije zgodile zaradi globokega sočutja zdravstvenih delavcev in njihove pripadnosti trpečim pacientom. Sprejem Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ) bo zdravstvene delavce odrešil etičnih stisk, paciente pa trpljenja.

Slovenska javnost bo sama presodila, kdo jo zavaja, tisti, ki je glasnik slabih novic, ali Zdravniška zbornica, ki slabe novice zanika in obsoja glasnika.

Andrej Pleterski, Brigita Skela Savič, Igor Pribac, Luka Mišič, Dušan Keber, soavtorji ZPPKŽ