Odziv društva Srebrna nit na zapis SDS z naslovom “V SDS ostro nasprotujemo evtanaziji”

Ljubljana, 5. april 2023 – v društvu Srebrna nit se odzivamo na neresnične trditve Slovenske demokratske stranke (SDS). Odziv smo naslovili tudi na vodjo poslanske skupine SDS, Jelko Godec.

Spoštovani!

Široka razprava o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v Sloveniji poteka že od leta 2018, ko sta željo po takšni obliki pomoči javno izrazila Janko Pleterski in Alenka Čurin Janžekovič. Februarja 2019 smo v društvu Srebrna nit objavili Pobudo za pravno ureditev pomoči pri dokončanju življenja. Zbrali smo več kot 5500 podpisov.

Osnutek Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ) je nastal v delovni skupini zainteresiranih državljank in državljanov: strokovnjakov za zdravstvo, pravo in etiko. Pri sestavi zakona ni sodelovala nobena politična stranka. Prav zato smo se v Srebrni niti odločili, da zakon vložimo v Državni zbor s podpisi volivk in volivcev, ne pa katerikoli poslanke ali poslanca. Za tako podporo nismo nikoli niti prosili.

V društvu Srebrna nit smo osnutek ZPPKŽ prvič javno predstavili in ga objavili na spletni strani oktobra 2021. Od tedaj je potekala javna razprava o besedilu zakona.

Osnutek zakona smo po široki javni razpravi tudi spremenili. Predlog ZPPKŽ, ki smo ga 4. aprila 2023 posredovali v Državni zbor, upošteva številne predloge različnih zdravniških organizacij: natančneje opredeljuje zdravstvene okoliščine, izrecno odklanja pomoč v primeru akutnih duševnih motenj, dodaja obvezno mnenje psihiatra o opravilni sposobnosti pacienta in psihiatrovo prisotnost tudi pri sklepnem dejanju PPKŽ, dodaja overovitev prošnje in informirane odločitve pri notarju, prenaša izdajo recepta za smrtonosno učinkovino na Komisijo RS za PPKŽ, širi krog oseb, ki lahko PPKŽ nudijo, tudi na diplomirane medicinske sestre, daje pacientom možnost, da se vnaprej odrečejo skrajševanju življenja, če si tega ne želijo.

Junija 2022 smo vsem poslanskim skupinam poslali pobudo, da jim skupina za pripravo ZPPKŽ predstavi osnutek zakona in jim omogoči možnost za neposredne pripombe. Edina poslanska skupina, ki se vse doslej ni odzvala, je SDS.

Zagovorniki PPKŽ spoštujemo svetost človekovega življenja, ki je skladna s spoštovanjem njegovega dostojanstva. Tine Hribar, avtor edine slovenske monografije o svetosti življenja in predlagatelj vpisa svetosti človekovega življenja v Ustavo, je dejaven podpornik uveljavitve ZPPKŽ.

Naša prizadevanja, da bi zagotovili možnost pomoči ljudem, ki ob izteku življenja doživljajo neznosno trpljenje, so naš izraz spoštovanja in ljubezni do življenja. Našega življenja, ki je naša pravica, in o katerem lahko vsakdo odloča le sam.

Avtorji ZPPKŽ smo se pripravljeni sestati s predstavniki poslanske skupine SDS in se pogovoriti o morebitnih različnih pogledih in strahovih. Zagotavljamo vam, da zakon prinaša najvišjo stopnjo varnosti postopka pred zlorabami ali zmotami.

V pričakovanju na srečanje z vami vas lepo pozdravljam.

Andrej Pleterski, član društva Srebrna nit, predstavnik avtorjev Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja