Sporočilo za medije

 

V Ljubljani, 13. marca 2024

 

 

Sporočilo za medije

 

Pobudniki zakonske ureditve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nadaljujemo: »Moje življenje, moja pravica.«

 

 

Po glasovanju v državnem zboru 7. marca 2024, v katerem poslanci in poslanke niso potrdili predloga Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenju (ZPPKŽ) za nadaljnjo obravnavo, je delovna skupina za pripravo zakona v okviru Srebrne niti – združenja za dostojno starost ocenila dosedanji potek in sprejela odločitev o nadaljnjih korakih. V javni izjavi poslancem in poslankam ter širši javnosti posredujemo svoje sporočilo.

 

Ugotavljamo, da glasovanje v državnem zboru nikakor ne odraža volje volivk in volivcev. Ti so svojo podporo izrazili z več kot 5.500 podpisi in s tem jasno sporočili zakonodajalcu, da je potrebna zakonska ureditev problematike. Prav tako je več javnomnenjskih raziskav v letu 2023 in tudi prej izkazalo večinsko podporo državljanov in državljank.

 

Posebna delovna skupina in Srebrna nit – združenje za dostojno starost kot pobudniki zakona svoje sporočilo primarno naslavljamo na poslance in poslanke največje koalicijske stranke Gibanje Svoboda, ki so v parlamentarni razpravi zakon podprli, tik pred glasovanjem pa sporočili, da bodo glasovali proti, zato da bi o njem lahko neposredno odločali volivci in volivke na posvetovalnem referendumu. Takšno odločitev v Srebrni niti vidimo kot taktično glasovanje in odmik od stališč stranke, ki jih je ta predhodno zagovarjala. O zakonu bi namreč tudi ob izraženi parlamentarni podpori lahko odločali na  referendumu.

 

V združenju Srebrna nit smo globoko razočarani nad takšno odločitvijo in jo obsojamo, hkrati pa pričakujemo, da bodo v novih okoliščinah poslanci in poslanke Gibanja Svoboda izpolnili svojo napoved ter čim prej vložili zahtevo za posvetovalni referendum. Tega bi bilo časovno mogoče priključiti letošnjim junijskim volitvam v evropski parlament. Avtorji predloga zakona in Srebrna nit pričakujemo, da bo Gibanje Svoboda čim prej javno in nedvoumno pojasnilo svoje stališče do zakona in nadaljnje postopke. S tem bodo razjasnili zatečeno stanje, v katerem podporniki zakona ostajajo razočarani nad dogajanjem in ne vidijo jasnih rešitev za nadaljevanje.

 

Hkrati pobudniki zakona sporočamo, da bomo nadaljevali s prizadevanji, da tudi v Sloveniji zakonsko uredimo pomoč pri končanju življenja in se tako pridružimo aktualnim prizadevanjem v Franciji, po sprejetju istovrstnega zakona pa tudi več drugim državam, ki razumejo, da so med nami ljudje, ki zaradi bolezni in izjemno hudega, drugim pogosto nepredstavljivega trpljenja želijo sami odločati o koncu svojega življenja. Posebej poudarjamo, da ureditev paliativne oskrbe, kakor navajajo nasprotniki zakona, ni ustrezna nadomestna rešitev problema, ampak bi le ureditev obojega – v primerni komplementarni obliki – lahko v prihodnosti predstavljala vzpostavitev možnosti za človekovo odločanje o lastnem življenju, tudi o njegovem končanju.

 

V Srebrni niti posebej poudarjamo, da prizadevanje za uveljavitev Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nikakor ni edino področje, s katerim se Srebrna nit ukvarja. Take izjave jemljemo kot neresnične, celo žaljive. Prav nasprotno. V ospredju naših prizadevanj v zadnjem obdobju je bilo sodelovanje v pripravi Zakona o dolgotrajni oskrbi. Ta pa naj bi – kakor vemo – omogočil starejšim, da čim daljše obdobje svojega tretjega življenjskega obdobja preživijo v domačem okolju, država pa bi njim in njihovim najbližjim zagotovila potrebno podporo za dostojno življenje.

 

Volivke in volivce v Sloveniji že danes pozivamo, da se napovedanega posvetovalnega referenduma udeležijo v čim večjem številu in glasujejo za sprejem in uveljavitev zakonodaje, ki bi omogočila trpečim odločati o koncu njihovega življenja. Glede na naklonjeno razpravo poslank in poslancev koalicije v DZ v Srebrni niti verjamemo, da bodo ti spoštovali večinsko potrjeno voljo do pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in jo bodo kar najhitreje po referendumu s sprejemom zakona tudi udejanjili.

 

Dddr. Andrej Pleterski

Vodja delovne skupine za pripravo ZPPKŽ

in

Srebrna nit – združenje za dostojno starost

Pobudnik za sprejem ZPPKŽ