[Večer] Uzakonitev pravice do prostovoljnega končanja življenja (24. 2. 2024)

Reševanje strokovnih medicinskih in pravnih vprašanj se je spremenilo v politični boj. Že pet let traja boj Združenja za dostojno starost Srebrna nit za mirno in dostojanstveno smrt neozdravljivih in trpečih bolnikov, ki imajo pravico prostovoljno zaključiti svoje življenje z zdravniško pomočjo. Po daljših javnih razpravah in objavah v vseh medijih je Srebrna nit po dopolnitvi prvotnega osnutka leta 2023 z zakonsko potrebno podporo volivcev vložila v parlamentarni postopek predlog Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ) s sloganom Moje življenje – moja pravica. Ker svoboda samoodločanja o svojem življenju in zdravljenju sodi med človekove osnovne pravice, je tudi pravica do prostovoljnega končanja življenja človekova pravica, ki jo je treba uzakoniti in spoštovati, podobno kot je zakonsko urejena vnaprejšnja zavrnitev zdravstvene oskrbe s podpisano izjavo pri zastopniku pacientovih pravic. O pravici do odločanja so ljudje premalo informirani in jo zato le redki uporabijo, saj večina zdravnikov z njo ne seznanja svojih bolnikov. Ker ZPPKŽ predstavlja dopolnitev in razširitev Zakona o pacientovih pravicah (ZpacP), je treba predlog ZPPKŽ čim prej uzakoniti. Predvideni rok za pričetek parlamentarne obravnave predloga v DZ je marec 2024. Čeprav je ZPPKŽ prvenstveno namenjen majhnemu številu neozdravljivih starostnikov, je za sprejetje ZPPKŽ potreben širok družbeni konsenz in je zato zaželena tudi široka razprava o reševanju zahtevne in kompleksne, nekoč tabu teme, kar je v interesu družbe kot celote. Ker je za humano zdravstveno pomoč pri izvajanju ZPPKŽ potrebno sodelovanje zdravnikov in medicinskega osebja, je treba tudi z njimi doseči ustrezen kompromis. Večina zdravnikov in medicinskega osebja, ki podpirajo uzakonitev pacientovih pravic, se ne želi izpostavljati, ker so vodstva različnih zdravstvenih društev ostala pri starih, preživetih stališčih.

Več si lahko preberete na Večer.