Mag. Mojca Drčar Murko, novinarka in publicistka

“Vsi, jaz in vi, bomo umrli. Nesmiselno se je bati nečesa, kar je neizogibno, zato se ne bojim. Bojim pa se neznosnega trpljenja, katero bi lahko spremljalo moj »odhod«, ko po sedanjem stanju stvari ugasne človekova pravica do samoodločbe. In vendar je način, kako odidemo, zelo intimna stvar vsakega posameznika, ter svojcev, ki nas spremljajo. Prepričana sem, da imam pravico do dostojanstvenega »odhoda«, in do zakonite zdravniške pomoči pri tem, če ni več upanja na ozdravitev in je taka moja zavestna in prostovoljna odločitev.”