Prof. dr. Rajko Kenda, dr. med., višji svetnik​

“Dolgo sem menil, da gre za problem, ki se me ne tiče, naj torej o njem odločajo bolj poklicani. Z leti pa vidim, da gre tudi za moj problem. Zakaj torej človeku, ki je pri polni zavesti in opravilno sposoben, preprečiti, da bi odločal o tistem, kar je zanj najpomembnejše, o lastnem življenju. In temu je zakon namenjen. Sicer laik, verjamem, da so v osnutek zakona vstavljene vse varovalke, ki preprečujejo morebitne zlorabe, zato zakon podpiram.”