Teja Ideja, oblikovalka

“Včasih je življenje tako neznosno, da je smrt olajšanje. Misel na morebitno trpljenje ob koncu življenjske poti nam bi gotovo olajšalo zavedanje, da imamo možnost svoje življenje prostovoljno prekiniti.

Čudim se, da te možnosti danes še nimamo. Pravzaprav se ne čudim, ampak ob tem, da te možnosti nimam ne jaz ne moji bližnji, čutim nelagodje. Zato potrebujemo zakon, ki omogoča regulirano medicinsko pomoč pri prostovoljnem končanju življenja in zagotavlja varnost postopka pred zlorabami. Podpiram in pozdravljam zakonsko ureditev, kot jo predlaga osnutek ZPPKŽ.”