Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja je mogoče uzakoniti, ne da bi bilo za to potrebno spreminjati ustavo.

17. člen o nedotakljivosti življenja prepoveduje protipravne posege države oziroma oblasti in drugih subjektov v posameznikovo življenje, pri tem pa nosilcu pravice, ki je posameznik sam, ne odvzema upravičenja razpolagati z lastnim življenjem.

Dejanja kot so samousmrtitev, silobran, uporaba strelnega orožja s strani policije, zavrnitev ali celo opustitev zdravljenja, so, čeprav povzročijo smrt, skladna s pravom, kadar izpolnjujejo predpisane zakonske pogoje, ne da bi zato morali spreminjati določbe 17. člena slovenske ustave.