Varovalke

 1. Zahtevka za uveljavljanje pravice do PPKŽ ne morejo uveljavljati osebe mlajše od 18 let.
 2. Akutna duševna motnja ne more biti vzrok za PPKŽ.
 3. Pravico do PPKŽ lahko uveljavlja samo oseba, ki je sposobna odločati o sebi.
 4. Pacienta pred lastno pomoto varuje strokovnost sodelujočega zdravstvenega osebja (najmanj 7 oseb).
 5. Obvezna je ocena psihiatra o sposobnosti odločanja o sebi.
 6. Nihče drug ne more odločati namesto pacienta.
 7. Zahtevek za uveljavljanje pravice do PPKŽ mora kandidat/pacient izraziti najmanj 4x. Pacient mora biti vsakič sposoben odločati o sebi.
 8. Pacient lahko od uveljavljanja pravice do PPKŽ kadarkoli odstopi.
 9. Zdravnik mora preveriti, ali je pacient odločitev sprejel po lastni volji, brez vsakršne prisile.
 10. Zdravnik ali drug zdravstveni delavec pacienta ne sme spodbujati k uveljavljanju pravice do PPKŽ.
 11. Pacient zahtevek in informirano odločitev podpiše v prisotnosti lečečega zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca in notarja, ki potrdi pacientovo izjavo.
 12. V postopku odobritve sodeluje najmanj 9 oseb, lahko pa tudi več.
 13. Postopek vodi Komisija RS za PPKŽ.
 14. Pobudo za izvedbo postopka PPKŽ poda lečečemu zdravniku, ali nadomestnemu zdravniku (če lečeči zdravnik uveljavlja ugovor vesti), pacient.
 15. Pobuda je lahko podana kadarkoli po prejemu odločbe Komisije RS za PPKŽ o odobritvi pomoči. Ni naglice, ker ni obveznega roka.
 16. Smrtonosna učinkovina je ves čas pod nadzorompooblaščenega zdravstvenega delavca.
 17. V primeru dvoma o pristnosti pacientove volje izražene tik pred začetkom izvedbe PPKŽ, se postopek prekine.
 18. Odobritev PPKŽ ni diskrecijska pravica enega zdravnika, ampak o njej odloča Komisija RS za PPKŽ, nad njo je še sodišče, ki odloča o socialnih sporih.