Sporočilo za medije

Sporočilo za medije                                                                                       Ljubljana, 25. 4. 2024

 

Odziv: Novinarsko častno razsodišče in oddaja Obzorja duha

Redovnica in televizijska voditeljica oddaje Obzorja duha Romana Kocjančič je v prispevku “Ali sem res odveč”  na TVS 1 17. 9. 2023 namerno izpustila pisno stališče Srebrne niti o uzakonitvi pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Pozneje se je odločno uprla uredniku uredništva verskih oddaj Vidu Stanoniku, da bi manjkajoče besedilo objavila v eni poznejših oddaj. Društvo Srebrna nit se je zaradi kršitev Kodeksa novinarjev Slovenije pritožilo na novinarsko častno razsodišče. To je razsodilo, da Romana Kocjančič sicer ni kršila 2., 15. in 25. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, kršila pa je njegov 3. in 4. člen.

  1. in 4. člen Kodeksa novinarjev Slovenije

Romana Kocjančič je iz arhivov RTV SLO objavila hudi obtožbi, ki ju je izrekel dr. Erik Brecelj proti Srebrni niti in avtorjem predloga Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Za razumevanje obravnavane teme izjavi nista bili ključni in bi ju urednica lahko izrezala. Tega ni storila, niti ni pridobil odziva tistih, na katere se obtožbi nanašata, s čimer je kršila 3. člen Kodeksa.

Njegov 4. člen pa pravi: novinar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme. Romana Kocjančič je zamolčala informacije, ki so pomembne za razumevanje teme, zlasti del, ki pravi, da »tisti, ki priznavajo, da obstajajo pacienti s potrebo po končanju življenja, hkrati pa ne marajo sistemske in zakonite rešitve, ki jo nudi zakon, zagovarjajo samomore v osami, brez pomoči, ilegalno pomoč zdravstvenih delavcev ali napotovanje pacientov v tujino, kar pa je zgolj preslikava obstoječega stanja. Opozarjajo na domnevne pomanjkljivosti zakona pri njegovi izvedbi, pri čemer spregledujejo, da bodo podrobnosti izvedbe določene v podzakonskih aktih, predvsem pa bodo odvisne od strokovnosti sodelujočih. Zamolčujejo tudi, da nobeden od več tisoč storitev in postopkov v zdravstvu ni opisan v zakonih, pa nas zdravniki vseeno zdravijo.«

Oddaja na prošnjo predstavnikov glavnih verskih skupnosti

Sestre redovnice vzgajajo v ponižnosti in pokornosti. Od kod torej trdna volja sestre Romane Kocjančič, da se upre svojemu predpostavljenemu in ne objavi zamolčane vsebine? Koga je ta vsebina zmotila? Odgovor je novinarju Družine sedaj dala Romana Kocjančič sama, ko je povedala, da je temo oddaje izbrala na prošnjo predstavnikov glavnih verskih skupnosti. Lahko si predstavljamo, da je predstavnik katoliške cerkve v očeh neke redovnice pomembnejši od posvetnega urednika. V situaciji, kjer je slutiti, da je sestra Romana Kocjančič dala prednost hierarhiji poveljevanja v cerkveni organizaciji pred hierarhijo delovnih odnosov v državni službi, ki jo opravlja, je videti kršitev ustavnega načela ločitve cerkve od države. In ilustracija, kako se cerkev lahko vmešava v državo, kadar se zavzema za svoje interese.

Več: darinka.pavlic@kamien-komunikacije.si