Akad. prof. dr. Tine Hribar, filozof

“Če bom na smrt zbolel, si želim, da bi bil pred smrtjo deležen dobre paliativne oskrbe, po možnosti doma. Obenem pa si želim, da bi ob hudih telesnih bolečinah ali neznosnem duševnem trpljenju lahko sam odločil, ali si še želim živeti ali ne. In če ne, da bi mi tedaj nekdo (zdravnik ali kdo drug) smel pomagati pri končanju lastnega življenja. Vsekakor naj paliativa zaživi kot reševanje in odrešitev, ne pa kot še ena od oblik mučenja.”

Akad. prof. dr. Tine Hribar je zaslužni profesor Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.