Marko Milosavljević, profesor novinarstva

“Vprašanje življenja, zdravljenja in smrti so gotovo med najtežjimi in najbolj občutljivimi vprašanji človeka in človeštva. Ustrezna zakonska ureditev paliativne oskrbe in pomoči ljudem v neznosnih bolečinah, ki si ne morejo pomagati, sodi med dolžnosti človeštva in vsake družbe posebej – tudi slovenske. Možnost odločanja o prekinitvi nerešljivih in neznosnih bolečin posameznika pa je vidik, kjer mora imeti možnost odločanja vsak človek sam. In naloga družbe je, da mu pri tem pomaga. Zato podpiram ustrezno zakonsko ureditev, kot jo predlaga osnutek Zakona, z opolnomočenjem posameznika, da odloči tudi o tem vidiku svojega bivanja – ali njegovega prenehanja.”