Prof. dddr. Andrej Pleterski, arheolog, etnolog, zgodovinar, soavtor ZPPKŽ

“Moj oče Janko je bil partizan, diplomat, novinar, zgodovinar, politik, član predsedstva SR Slovenije in zato človek, ki je vedno razmišljal državniško o skupni državljanski dobrobiti. Ko sta mu nepovratno opešala vid in sluh, proti čemur ni niti medicinske, niti paliativne pomoči, je izgubil vse, kar mu je življenje še delalo smiselno. Zaradi tega je neznosno trpel. Ker je želel biti do konca gospodar svojega življenja, si je prerezal žile, a so ga proti njegovi volji kirurško oskrbeli. S svojim življenjem je izpričal, da potreba po PKŽ pri nas obstaja. Zato je državnemu zboru poslal poziv za zakonsko ureditev, po kateri je končanje življenja po lastni izbiri pravica, ki naj velja za vse. Zagotovila, da se bo to zgodilo, ni dobil.

Za ZPPKŽ si prizadevam zato, ker ne želim, da bi bila dejanja mojega očeta zaman. In ker nikomur ne privoščim, da bi moral nemočno spremljati nevzdržno trpljenje svojih najbližjih, ali da bi ga obremenjevala njihova kri na kopalniških ploščicah.

Prof. dddr. Andrej Pleterski je znanstveni svetnik, zaslužni raziskovalec Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Avtor fotografije: Marko Zaplatil