Danes začenja teči 60-dnevni rok za zbiranje podpisov v podporo Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Pod okriljem Društva Srebrna nit – združenja za dostojno starost, v delovni skupini zainteresiranih državljank in državljanov, strokovnjakov za zdravstvo, pravo in etiko, smo pripravili predlog Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ta prinaša vsem polnoletnim osebam, ki so sposobne odločati o sebi in ki zaradi bolezni ali trajne poškodbe doživljajo neznosno trpljenje brez obetov izboljšanja, možnost mirnega in dostojanstvenega konca življenja.

Predlog zakona želimo vložiti v parlamentarni postopek s podporo vas, volivcev in volivk, ne pa političnih strank.

Zbrati moramo vsaj 5000 podpisov, a si jih želimo zbrati mnogo več. Pripravljenost odločevalcev, da sprejmejo naš predlog zakona, je namreč odvisna od izpričane množičnosti državljanske podpore zakonu. Sporočilo, ki ga želimo s tem poslati zakonodajalcu je, da predlog zakona presega ideološke, demografske, geografske in vse druge delitve. Želimo, da zbrani podpisi jasno izkazujejo voljo vseh, ki v ideji in vsebini zakona prepoznamo prizadevanje za pravice vsake osebe, da prav do konca življenja avtonomno vodi svojo pot v skladu s svojimi ideali in prepričanji.

To je državljanski zakon za državljanke in državljane in pomemben je prav vsak podpis.

Zbiranje podpisov bo potekalo od 24. aprila do 22. junija 2023.

Podpis podpore Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja lahko oddate na več načinov.

Če imate urejen elektronski podpis, lahko podporo predlogu zakona oddate elektronsko, prek te povezave.

Obrazec, ki ga lahko natisnete na tej povezavi, izpolnite in podpišete pred uradno osebo na upravni enoti ali na krajevnem uradu. Obrazec lahko izpolnite že pred prihodom na upravno enoto, razen podpisa: da bo obrazec veljaven, ga morate obvezno podpisati pred uradno osebo na upravni enoti. V obrazec smo že vnesli geslo in šifro.

Če nimate možnosti tiskanja obrazca, lahko prazen obrazec brezplačno dobite na upravni enoti. Če boste izpolnjevali prazen obrazec, morate poleg vnosa osebnih podatkov še:

  • obkrožiti, da dajete podporo zahtevi oz. pobudi ta PZ (vložitev predloga zakona),
  • vpisati šifro 1017 v prazen pravokotnik,
  • vpisati geslo MOJE ŽIVLJENJE na prazno črto zraven pravokotnika (rubrika »vložitev predloga zakona«).

Izpolnjen obrazec podpore z overjenim podpisom pošljite po pošti na naslov, kjer je registrirano društvo Srebrna nit: Društvo Srebrna nit, Vipotnikova ulica 13, 1211 Ljubljana Šmartno.

Če vašega obrazca s potrjenim podpisom ne bomo prejeli, vaš podpis podpore žal ne bo oddan.

Podpis podpore lahko oddate tudi volivke in volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini, volivke in volivci v bolnišnicah, domovih za starejše in zavodih za invalidne osebe, pa tudi bolni in invalidi, ki ne morete na upravno enoto. Natančna navodila, kako, smo objavili na spletni strani https://mojezivljenje.si/. Na tej strani si lahko tudi v miru preberete naš predlog zakona, našli pa boste tudi številne druge koristne vsebine, odgovore na pogosta vprašanja, zmote, in si prebrali izjave podpornikov zakona. Vabimo vas tudi k spremljanju na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

Pomembno se nam zdi poudariti, da zakon nikomur ničesar ne jemlje. Vse pravice, ki jih imamo kot pacienti in vsa skrb, ki naj bi jo bili v primeru bolezni ali poškodb deležni, ostajajo še naprej zakonsko urejene. Daje pa možnost svobodnega odločanja o koncu svojega življenja, zagotavlja družbeni nadzor in popolno varnost pred kakršnimi koli zlorabami ali zmotami.

Natančna navodila za oddajo podpisa podpore najdete na naslovni strani.

Hvala za vašo podporo, vsak podpis šteje!