Poziv Zdravniški zbornici

                             

Zdravniška zbornica Slovenije
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana

Datum: 28. 5. 2024

Poziv Zdravniški zbornici Slovenije
Predlog za obravnavo medijskih izjav dr. Radka Komadine in dr. Alenke Forte

Spoštovani,
v Društvu Srebrna nit – Združenju za dostojno starost v vlogi samostojnega organizatorja
referendumske kampanje v podporo zakonski ureditvi pomoči pri prostovoljnem končanju življenja
(PPKŽ) zelo pozorno spremljamo javne dogodke in izjave tako zagovornikov kot nasprotnikov
zakonske ureditve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. V teh dneh sta izstopili dve izjavi
vodilnih zdravnikov, na kateri izrecno opozarjamo in pozivamo k njuni obravnavi v organih Zdravniške
zbornice Slovenije.
Prva je bila izjava dr. Radka Komadine za radio Ognjišče 14. 5. 2024, ob 9.15. Naslov: Dr. Komadina,
Trgovanje z organi, kjer je uzakonjena evtanazija, je podobno dobičkonosno kot trgovina z orožjem.
Iz zapisa njegove izjave sledi, "da bo omogočal zlorabe, je prepričan predsednik Slovenskega
zdravniškega društva dr. Radko Komadina, saj se tako dogaja v vseh državah, kjer sta evtanazija ali
samomor s pomočjo uzakonjena. Najprej je izpostavil trgovanje z organi: »To je zelo dobičkonosna
stvar, podobna trgovini z orožjem."
( https://radio.ognjisce.si/sl/274/novice/38146/dr-komadina-trgovanje-z-organi-kjer-je-uzakonjena-
evtanazija-je-podobno-dobickonosno-kot-trgovina-z-orozjem.htm )
Drugo izjavo je dala dr. Alenka Forte 22. 5. 2024, ob 20.05 na TVS1 v oddaji Referendum 2024:
Pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?. V njej je dr. Alenka Forte izjavila naslednje:

"In še zlorabe, ki jih nismo omenili. Pri pacientih, ki so želeli evtanazijo, so jo izvajali tako, da so
recimo zlorabljali te osebe in so odvzeli organe ljudem, ki niso […] Zlorabe pri transplantaciji organov
opozarjajo, da se zlorablja potem te ljudi, ki so takšno izjavo podali, ravno za eksploatacijo organov."
( https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/P-1022423-000-2024-001?s=tv )
Dr. Alenka Forte je nastopila v skupini nasprotnikov uzakonitve pomoči pri prostovoljnem končanju
življenja. Povedano je bil njen argument proti uzakonitvi.
Dan pozneje so se odzvali v zavodu Slovenija-trasplant, ki skrbi za celoten program doniranja in
transplantacij organov v Sloveniji:
»Ob bližajočem posvetovalnem referendumu glede zakonske ureditve pomoči pri prostovoljnem
končanju življenja se v javnosti in medijih pojavljajo zastrašujoče povezave med evtanazijo in
darovanjem organov. Skrbi nas, ker se v javnosti uveljavljajo osebna mnenja nekaterih zdravnikov in
zdravnic, ki oblikujejo zavajajoče izjave o zlonamernih praksah v sistemu darovanja organov in rušijo
zaupanje javnosti.
Predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ni primerno povezovati z darovanjem
organov in pri tem namigovati na razne zlorabe ali celo trgovino z organi. To so nedostojne in
zavajajoče izjave, ki še najbolj škodijo tistim bolnikom , ki potrebujejo zdravljenje s presaditvijo
organov. V Sloveniji imamo odličen, varen, etično naravnan in pregleden sistem darovanja organov.
Zagotovljeni so številni varovalni mehanizmi, ki so usklajeni tudi z ratifikacijo konvencije proti
trgovanju z deli človeškega telesa (Kazenski zakonik RS) in še nikoli na tem področju ni prišlo do
zlorab. Tako bo tudi v prihodnosti.
Predlog zakona o prostovoljnem končanju življenje nikjer ne naslavlja področja darovanja organov po
tovrstni smrti. Javno pozivamo vse, da se darovanja organov po smrti in zdravljenja s
transplantacijami ne zlorablja v politične ali druge interesne namene. Lažne in zavajajoče izjave
zapirajo možnosti za etične, poglobljene strokovne razprave, ki so nujne. Navsezadnje pa so
namigovanja na zlorabe, zaslužkarstvo in trgovino žaljiva in ponižujoča za vse sodelavke in sodelavce
v nacionalni donorski mreži in v tem segmentu zdravstva.«
( https://www.rtvslo.si/slovenija/referendumi-2024/slovenija-transplant-strah-vzbujajoce-povezave-
med-evtanazijo-in-darovanjem-organov-so-neresnicne/709342 )
Iz zapisanega odziva zavoda Slovenija-transplant je mogoče utemeljeno presoditi, da sta dr. Radko
Komadina in dr. Alenka Forte kršila 44., 51. in 61. člen Kodeksa zdravniške etike.
44. člen
»Zdravnik odklanja sodelovanje ali podporo pri dejavnostih, ki kršijo človekove pravice.«
Uzakonitev PPKŽ bi omogočila človekovo avtonomijo ob koncu življenja. Nasprotovanje tej možnosti
je kršitev človekove pravice do avtonomije.
51. člen
»Vsi odnosi v zdravstvenem timu morajo temeljiti na medsebojnem spoštovanju in slediti dobrobiti
bolnikov.«
Slovenija-transplant opozarja na žaljive obdolžitve sodelujočih v mednarodni mreži donorjev ter
zdravstvenih delavcev, in da take posplošene obtožbe resno škodujejo interesom in potrebam
bolnikov, vključenih v programe transplantacijske medicine.
61. člen
»Zdravnik se zaveda, da vsako neustrezno, lahkomiselno, za zdravnika nečastno in ponižujoče dejanje
prizadene tudi druge zdravnike in zdravstveno osebje ter zdravstvo v celoti.«
Izjava Slovenija-transplanta utemeljuje presojo, da je bilo njuno dejanje neustrezno, žaljivo, nečastno
in ponižujoče.

Po temeljitem branju razpoložljivih virov in predhodnem spremljanju obeh medijskih nastopov dr.
Radka Komadine in dr. Alenke Forte ter presoji v strokovni delovni skupini za ZPPKŽ v Društvu
Srebrna nit – Združenje za dostojno starost pozivamo Zdravniško zbornico Slovenije, da njeni organi
navedena primera natančno preučijo ter ukrepajo proti obema kršilcema v skladu s 67. členom
Kodeksa zdravniške etike, ki pravi: "Kodeks zdravniške etike zavezuje vse zdravnike v Sloveniji.
Zdravniška zbornica Slovenije je dolžna ukrepati proti zdravnikom, ki kršijo določila kodeksa".

S spoštovanjem.
Dr. Marina Tavčar Krajnc

Namestnica predsednice Srebrne niti

 

Dddr. Andrej Pleterski

Vodja delovne skupine za ZPPKŽ,

Srebrna nit

 

Izjava posredovana:
 javnim medijem