Sporočilo za medije

Sporočilo za medije                                                                    Ljubljana, nedelja, 9. junij 2024

 

 

Volivci in volivke, ki so oddali glas, večinsko podprli referendumsko vprašanja glede zakonske ureditve za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja

Priča smo zgodovinskemu trenutku za našo družbo, saj so se volivke in volivci na referendumu večinsko odločili za potrditev zakonske ureditve vprašanja pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Čestitamo vsem, ki ste glasovali ZA, ker se zavzemate za temeljno pravico vsakega posameznika, da svobodno odloča o svojem življenju in smrti. Čestitamo vam tudi za modrost in pogum, da vas od te odločitve niso odvrnila zavajanja, laži in zastraševanja. Istočasno pa verjamemo, da je večina tistih, ki je glasovala PROTI, to storila zaradi osebnih pomislekov ob tako velikem koraku, ki ga je od njih zahtevalo referendumsko vprašanje. Njim sporočamo, da se njihovo življenje zaradi uzakonitve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ne bo obrnilo na slabše, ampak na boljše. Nova zakonodaja jim bo utrdila pravico do naravnega konca življenja, ki je sedanja zakonodaja ne zagotavlja. Večinska volja na referendumu bo uzakonila pravico vsakega posameznika, da živi in umre v skladu s svojimi prepričanji in željami. Zato med volivkami in volivci ni poraženih, ampak smo vsi na zmagoviti poti.

Izid referenduma daje zakonodajalcu jasen signal, naj čim prej uzakoni pravico do prostovoljnega končanja življenja, ki bo preprečevala nepotrebno trpljenje, ne da bi pri tem kakorkoli posegala v pravni ali dejanski položaj tistih, ki se z zdravniško pomočjo pri končanju življenja intimno ne strinjajo. Pričakujemo objavo zavrnjenega predloga Srebrne niti kot zakonskega osnutka, na katerega bo mogoče dajati pripombe za izboljšave v javni obravnavi, h kateri bodo povabljeni vsi.

Z referendumsko odločitvijo smo skupaj naredili korak naprej k svobodnejši, pravičnejši in sočutni družbi.

https://mojezivljenje.si/

https://www.facebook.com/mojezivljenjemojapravica

https://www.instagram.com/moje_zivljenje_moja_pravica/

Več: darinka.pavlic@kamien-komunikacije.si