Aktualne novice

Odgovor na sporočilo za javnost Zdravniške zbornice Slovenije “Pridobivanje medijske pozornosti s strašljivimi in neresničnimi izjavami je neetično ravnanje, ki ga obsojamo”

Objavljamo oodgovor avtorjev predloga Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja na sporočilo za javnost Zdravniške zbornice Slovenije “Pridobivanje medijske pozornosti s strašljivimi in neresničnimi izjavami je neetično ravnanje, ki ga obsojamo”. Izjava, da “v Sloveniji vlada klima črnih, ilegalnih in protizakonitih evtanazij”, temelji na predhodnih javnih izjavah, ki so jih podali slovenski zdravstveni delavci. Tu navajamo štiri.

V Državni zbor oddali podpise podpore Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Avtorji predloga Zakona o pomoči pri prostovoljnjem končanju življenja (ZPPKŽ) so danes v družbi skupine podpornikov in presednice Srebrne niti – združenja za dostojno starost Anite Caruso predali Državnemu zboru RS 5.425 od 5.841 podpisov volivcev in volivk, kolikor so jih zbrali v predpisanem roku, z zahtevo za pričetek zakonodajnega postopka za sprejem zakona.

Pobudniki predloga Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja zbrali že več kot 5.000 podpisov podpore volivcev in volivk

Pobudniki predloga Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja  (ZPPKŽ) smo že zbrali zakonsko zahtevanih 5.000 podpisov volivcev in volivk, da bi predlog zakona lahko vložili v parlamentarni postopek. Opogumljeni z odzivi javnih predstavitev po Sloveniji in tudi z močno javnomnenjsko podporo, bomo nadaljevali s predstavitvami in zbiranjem podpisov do vključno 22. junija, ko se izteče 60-dnevni rok. Izpričana množičnost državljanske podpore bo jasno sporočilo tudi odločevalcem v Državnem zboru.

Hipokrizija in Hipokrat: odziv na javno pismo zdravnika, objavljeno v Delu

Prispevek Marjana Fortune je dragocen. Končno se je našel zdravnik, ki je tako kot mi, avtorji Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ), v členih Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) in v opustitvi zdravljenja na zahtevo pacienta, ki ga ta omogoča, za razliko od Matjaža Zwitterja prepoznal določila pasivne evtanazije. Fortuna mirno pove, da je v Sloveniji pasivna evtanazija uzakonjena in jo zdravniki izvajajo, kar se mu zdi prav. A Fortuna zavrača vsako obliko aktivne evtanazije. Svoje zavračanje, ki je tudi zavračanje ZPPKŽ, strne v tri ugovore: možnost zlorab, strah, da bo dopuščanje aktivne evtanazije sprožilo kriminalizacijo pasivne in zdravniško zavračanje vloge rablja.

Odgovor Društva Srebrna nit – avtorjev Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja na stališče Zdravniške zbornice “Predstavitev stališča OPEV do ZPPKŽ”

V uvodu naj poudarimo in opozorimo, da gre za razpravo o tem, kdo naj odloča o koncu življenja bolnika. Doslej so bile škarje in platno v rokah zdravnikov, z uveljavitvijo Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ, v nadaljevanju Zakon) pa bodo oboje v svoje roke dobili bolniki. Tradicionalistično pokroviteljski zdravniki, ki sestavljajo vodstvo Zdravniške zbornice (ZZ) in Odbor za pravno etična vprašanja (OPEV), si tega, kar imajo za svojo staro pravico, ne pustijo vzeti. Tega ne povedo naravnost, ampak iščejo izgovore, zakaj Zakona ne sprejeti. Mednje sodi njihovo poudarjanje, da sta paliativna in dolgotrajna oskrba pri nas premalo razviti. Gre za strategijo zavlačevanja, kajti paliativna in dolgotrajna oskrba nimata mejne točke razvitosti. Tudi ob najboljši možni razvitosti bodo žal vedno obstajali bolniki, ki bodo trpeče umirali. Paliativna oskrba in Zakon nista zamenljiva, ampak se dopolnjujeta. Zakon lahko pomaga tedaj, ko ne morejo niti zdravila, niti paliativna oskrba.

Anica Mikuš Kos: Pogled 88-letne ženske na evtanazijo

Nisem edina, ki bi jo pomirila vednost o možnosti pomoči pri prekinitvi življenja na lastno željo. Jaz ne želim, da za mene o tem odločajo strokovnjaki etike, medicine, verski misleci … Gre za moje trpljenje in za moje življenje. Želim, da mi je pomoč zagotovljena z zakonom. Mislim, da svoboda samoodločanja glede pomoči pri končanju lastnega življenja ob neodpravljivem trpljenju sodi med človekove pravice. Svetost življenja naj se ne spreminja v svetost trpljenja.

Potrjen podpis podpore lahko oddate na stojnicah Piratov in v Pritličju

Obrazce podpore predlogu Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki jih podpišete pred uradno osebo na upravni enoti, lahko odslej oddate tudi na stojnicah Piratov pred upravnimi enotami. Izročite jih lahko tudi zaposlenim v ljubljanski kavarni Pritličje na Mestnem trgu 2. 

Pogovorne predstavitve Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja širom Slovenije

V Društvu Srebrna nit si želimo Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja predstaviti čim širši skupini ljudi. Odgovoriti želimo na vsa vaša vprašanja, dileme in morebitne skrbi. Zato smo se odločili, da bomo v času zbiranja podpisov podpore zakonu, vse do 22. junija, skušali obiskati čim več slovenskih mest in krajev. Na pogovornih predstavitvah zakona bodo sodelovali avtorji zakona: strokovnjaki s področja zdravstva, etike in filozofije.